Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 73
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALERID 10MG TBL FLM 100
0015601 24/ 151/99-C     R06AE07 B
ALERID 10MG TBL FLM 10
0015600 24/ 151/99-C     R06AE07 B
ALERID 10MG TBL FLM 4
0015604 24/ 151/99-C     R06AE07 B
ALERID 10MG TBL FLM 50
0015603 24/ 151/99-C     R06AE07 B
ALERID 10MG TBL FLM 10
0241383 24/ 151/99-C alerid.pdf alerid.pdf R06AE07 R
ALERID 10MG TBL FLM 4
0241387 24/ 151/99-C alerid.pdf alerid.pdf R06AE07 R
ALERID 10MG TBL FLM 50
0241386 24/ 151/99-C alerid.pdf alerid.pdf R06AE07 R
ALERID 10MG TBL FLM 20
0241385 24/ 151/99-C alerid.pdf alerid.pdf R06AE07 R
ALERID 10MG TBL FLM 100
0241384 24/ 151/99-C alerid.pdf alerid.pdf R06AE07 R
ALERID 10MG TBL FLM 20
0015602 24/ 151/99-C     R06AE07 B
ANALERGIN 10MG TBL FLM 30
0202088 24/ 326/02-C analergin.pdf analergin.pdf R06AE07 R
ANALERGIN 10MG TBL FLM 10
0202087 24/ 326/02-C analergin.pdf analergin.pdf R06AE07 R
ANALERGIN 10MG TBL FLM 7
0202086 24/ 326/02-C analergin.pdf analergin.pdf R06AE07 R
ANALERGIN 10MG TBL FLM 50
0202089 24/ 326/02-C analergin.pdf analergin.pdf R06AE07 R
ANALERGIN 10MG TBL FLM 90
0202090 24/ 326/02-C analergin.pdf analergin.pdf R06AE07 R
CETIRIZIN DR.MAX 10MG TBL FLM 28
0225156 24/ 071/15-C cetirizind.pdf cetirizind.pdf R06AE07 R
CETIRIZIN DR.MAX 10MG TBL FLM 100
0225165 24/ 071/15-C cetirizind.pdf cetirizind.pdf R06AE07 R
CETIRIZIN DR.MAX 10MG TBL FLM 90
0225164 24/ 071/15-C cetirizind.pdf cetirizind.pdf R06AE07 R
CETIRIZIN DR.MAX 10MG TBL FLM 80
0225163 24/ 071/15-C cetirizind.pdf cetirizind.pdf R06AE07 R
CETIRIZIN DR.MAX 10MG TBL FLM 70
0225162 24/ 071/15-C cetirizind.pdf cetirizind.pdf R06AE07 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11