Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 22
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GRIPPECTON 200MG/30MG TBL FLM 20
0212369 07/ 155/16-C grippecton.pdf grippecton.pdf R05X R
GRIPPECTON 200MG/30MG TBL FLM 12
0212368 07/ 155/16-C grippecton.pdf grippecton.pdf R05X R
GRIPPECTON 200MG/30MG TBL FLM 10
0212367 07/ 155/16-C grippecton.pdf grippecton.pdf R05X R
GRIPPECTON 200MG/30MG TBL FLM 24
0212370 07/ 155/16-C grippecton.pdf grippecton.pdf R05X R
SINUPRET POR GTT SOL 100ML
0075868 94/ 385/97-C sinupret.pdf sinupret.pdf R05X R
SINUPRET TBL OBD 100
0207266 94/ 386/97-C sinupret.pdf sinupret.pdf R05X R
SINUPRET POR GTT SOL 50ML
0044561 94/ 385/97-C sinupret.pdf sinupret.pdf R05X R
SINUPRET POR GTT SOL 500ML
0044562 94/ 385/97-C sinupret.pdf sinupret.pdf R05X R
SINUPRET POR GTT SOL 200ML
0075869 94/ 385/97-C sinupret.pdf sinupret.pdf R05X R
SINUPRET TBL OBD 200
0207265 94/ 386/97-C sinupret.pdf sinupret.pdf R05X R
SINUPRET TBL OBD 50
0207264 94/ 386/97-C sinupret.pdf sinupret.pdf R05X R
SINUPRET SIR 100ML
0221725 94/ 121/17-C sinupret.pdf sinupret.pdf R05X R
SINUPRET SIR 50ML
0221724 94/ 121/17-C sinupret.pdf sinupret.pdf R05X R
SINUPRET AKUT TBL OBD 40
0197844 94/ 219/15-C sinupretak.pdf sinupretak.pdf R05X R
SINUPRET AKUT TBL OBD 20
0197843 94/ 219/15-C sinupretak.pdf sinupretak.pdf R05X R
SINUPRET FORTE TBL OBD 100
0134874 94/ 843/11-C sinupretfo.pdf sinupretfo.pdf R05X R
SINUPRET FORTE TBL OBD 20
0221090 94/ 843/11-C/PI/003/18 sinupretfo.pdf sinupretfo.pdf R05X R
SINUPRET FORTE TBL OBD 50
0134873 94/ 843/11-C sinupretfo.pdf sinupretfo.pdf R05X R
SINUPRET FORTE TBL OBD 20
0134872 94/ 843/11-C sinupretfo.pdf sinupretfo.pdf R05X R
SINUPRET FORTE TBL OBD 20
0132920 94/ 843/11-C/PI/001/16 sinupretfo.pdf sinupretfo.pdf R05X R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12