Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STOPTUSSIN 0,004G/0,1G TBL NOB 20
0246464 36/ 089/06-C stoptussin.pdf stoptussin.pdf R05FB02 R
STOPTUSSIN 0,004G/0,1G TBL NOB 30
0246458 36/ 089/06-C     R05FB02 B
STOPTUSSIN 0,8MG/ML+20MG/ML SIR 1X180ML
0202822 36/ 256/05-C stoptussin.pdf stoptussin.pdf R05FB02 R
STOPTUSSIN 0,004G/0,1G TBL NOB 30
0246465 36/ 089/06-C stoptussin.pdf stoptussin.pdf R05FB02 R
STOPTUSSIN 4MG/ML+100MG/ML POR GTT SOL 50ML+PIP
0162243 36/ 135/85-C stoptussin.pdf stoptussin.pdf R05FB02 R
STOPTUSSIN 0,004G/0,1G TBL NOB 20
0095459 36/ 089/06-C     R05FB02 B
STOPTUSSIN 4MG/ML+100MG/ML POR GTT SOL 1X50ML
0088967 36/ 135/85-C stoptussin.pdf stoptussin.pdf R05FB02 R
STOPTUSSIN 4MG/ML+100MG/ML POR GTT SOL 1X25ML
0088900 36/ 135/85-C stoptussin.pdf stoptussin.pdf R05FB02 R
STOPTUSSIN 4MG/ML+100MG/ML POR GTT SOL 1X10ML
0088111 36/ 135/85-C stoptussin.pdf stoptussin.pdf R05FB02 R
STOPTUSSIN 0,8MG/ML+20MG/ML SIR 1X100ML I
0115364 36/ 256/05-C stoptussin.pdf stoptussin.pdf R05FB02 R
STOPTUSSIN 0,8MG/ML+20MG/ML SIR 1X100ML II
0202821 36/ 256/05-C stoptussin.pdf stoptussin.pdf R05FB02 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11