Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ERDOMED 300MG CPS DUR 20
0087076 52/ 045/96-C erdomed.pdf erdomed.pdf R05CB15 R
ERDOMED 225MG POR GRA SUS 20
0087073 52/ 047/96-C erdomed.pdf erdomed.pdf R05CB15 R
ERDOMED 300MG CPS DUR 60
0199680 52/ 045/96-C erdomed.pdf erdomed.pdf R05CB15 R
ERDOMED 300MG CPS DUR 30
0095560 52/ 045/96-C erdomed.pdf erdomed.pdf R05CB15 R
ERDOMED 35MG/ML POR PLV SUS 100ML
0047033 52/ 046/96-C erdomed.pdf erdomed.pdf R05CB15 R
ERDOMED 225MG POR GRA SUS 10
0025263 52/ 047/96-C erdomed.pdf erdomed.pdf R05CB15 R
ERDOMED 300MG CPS DUR 10
0092757 52/ 045/96-C erdomed.pdf erdomed.pdf R05CB15 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11