Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 93
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SANOMUX 600MG TBL EFF 10
0226442 52/ 225/16-C     R05CB01 B
SANOMUX 600MG TBL EFF 6
0254414 52/ 225/16-C sanomux.pdf sanomux.pdf R05CB01 R
SANOMUX 600MG TBL EFF 10
0254415 52/ 225/16-C sanomux.pdf sanomux.pdf R05CB01 R
SANOMUX 600MG TBL EFF 20
0254416 52/ 225/16-C sanomux.pdf sanomux.pdf R05CB01 R
SANOMUX 600MG TBL EFF 6
0226441 52/ 225/16-C     R05CB01 B
SOLMUCOL 100MG POR GRA SOL SCC 20
0015207 52/ 533/92-A/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 100MG PAS 24
0015201 52/ 055/92-S/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 20MG/ML PLQ SIR 1X180ML PET
0202912 52/ 278/96-C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 100MG POR GRA SOL SCC 30
0015208 52/ 533/92-A/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 100MG POR GRA SOL SCC 40
0015209 52/ 533/92-A/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 200MG POR GRA SOL SCC 20
0015210 52/ 533/92-B/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 200MG POR GRA SOL SCC 30
0015211 52/ 533/92-B/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R
SOLMUCOL 200MG POR GRA SOL SCC 40
0015212 52/ 533/92-B/C solmucol.pdf solmucol.pdf R05CB01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11