Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 93
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACC NEO 100MG TBL EFF 100
0246175 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 10
0246176 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 100
0246180 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 50
0246179 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 200MG TBL EFF 25
0246178 52/ 017/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACC NEO 100MG TBL EFF 50
0162247 52/ 016/07-C accneo.pdf accneo.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600 MG 600MG TBL EFF 10
0173309 52/ 223/16-C     R05CB01 B
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600 MG 600MG TBL EFF 100
0173310 52/ 223/16-C     R05CB01 B
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600 MG 600MG TBL EFF 20
0173311 52/ 223/16-C     R05CB01 B
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG TBL EFF 100
0230704 52/ 223/16-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG TBL EFF 50
0230709 52/ 223/16-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG TBL EFF 10
0230703 52/ 223/16-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG TBL EFF 100
0230710 52/ 223/16-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG TBL EFF 20
0230705 52/ 223/16-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG TBL EFF 10
0230706 52/ 223/16-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG TBL EFF 20
0230707 52/ 223/16-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN DR.MAX 600MG TBL EFF 25
0230708 52/ 223/16-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN TEVA 600MG TBL EFF 20
0221491 52/ 081/17-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
ACETYLCYSTEIN TEVA 600MG TBL EFF 10
0221490 52/ 081/17-C acetylcyst.pdf acetylcyst.pdf R05CB01 R
BELOMYX 200MG TBL EFF 20
0224594 52/ 395/17-C belomyx.pdf belomyx.pdf R05CB01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11