Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 348
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACC 200MG CPS DUR 20
0005844 52/ 974/95-C acc.pdf acc.pdf R05CB01 R
ACC 200MG CPS DUR 50
0005845 52/ 974/95-C acc.pdf acc.pdf R05CB01 R
ACC 200MG CPS DUR 100
0005853 52/ 974/95-C acc.pdf acc.pdf R05CB01 R
ACC 20MG/ML SIR 1X100ML
0226195 52/ 144/14-C acc.pdf acc.pdf R05CB01 R
ACC 20MG/ML SIR 1X200ML
0226194 52/ 144/14-C acc.pdf acc.pdf R05CB01 R
ACC INJEKT 100MG/ML INJ SOL/SOL NEB 100X3ML
0103389 52/ 507/96-C accinjekt.pdf accinjekt.pdf R05CB01 R
ACC INJEKT 100MG/ML INJ SOL/SOL NEB 50X3ML
0103388 52/ 507/96-C accinjekt.pdf accinjekt.pdf R05CB01 R
ACC INJEKT 100MG/ML INJ SOL/SOL NEB 5X3ML
0103387 52/ 507/96-C accinjekt.pdf accinjekt.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0221197 52/ 973/95-C/PI/025/20 acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 25
0221059 52/ 973/95-C/PI/016/17 acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0221058 52/ 973/95-C/PI/016/17 acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0132841 52/ 973/95-C/PI/001/14 acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 25
0094540 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 6
0094539 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 25
0107238 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 6
0107237 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 100
0107236 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 50
0107235 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 20
0107234 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R
ACC LONG 600MG TBL EFF 10
0107233 52/ 973/95-C acclong.pdf acclong.pdf R05CB01 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11