Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 459
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONTELUKAST TEVA 5MG TBL MND 98
0118511 14/ 252/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 5MG TBL MND 100
0118512 14/ 252/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 7
0119216 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 14
0119217 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 15
0119218 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 20
0119219 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 28
0119220 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 30
0119221 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 5MG TBL MND 14
0118502 14/ 252/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 56
0119223 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 60
0119224 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 90
0119225 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 98
0119226 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 10MG TBL FLM 100
0119227 14/ 420/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 4MG TBL MND 7
0117453 14/ 251/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 4MG TBL MND 14
0117454 14/ 251/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 4MG TBL MND 15
0117455 14/ 251/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 4MG TBL MND 20
0117456 14/ 251/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 4MG TBL MND 28
0117457 14/ 251/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST TEVA 4MG TBL MND 30
0117458 14/ 251/08-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11