Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 459
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 10
0184059 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 20
0184060 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 30
0184061 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 50
0184062 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 60
0184063 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 90
0184064 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 100
0184065 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 250
0184066 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 7 KAL
0184067 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 10
0184068 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 14 KAL
0184069 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 20
0184070 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 28 KAL
0184071 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 30
0184072 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 50
0184073 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 56 KAL
0184074 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 30
0184084 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 50
0184085 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 60
0184086 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 5MG TBL MND 90
0184087 14/ 630/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11