Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 459
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 500 II
0250788 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 10MG TBL FLM 126 KAL
0184140 14/ 631/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 10MG TBL FLM 154 KAL
0184141 14/ 631/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 10MG TBL FLM 250
0184142 14/ 631/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 10MG TBL FLM 10
0184143 14/ 631/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 7 KAL
0184044 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 10
0184045 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 14 KAL
0184046 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 20
0184047 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 28 KAL
0184048 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 30
0184049 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 50
0184050 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 56 KAL
0184051 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 60
0184052 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 90
0184053 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 98 KAL
0184054 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 100
0184055 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 126 KAL
0184056 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 154 KAL
0184057 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST STADA 4MG TBL MND 250
0184058 14/ 629/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11