Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 459
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 30
0148531 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 56
0148532 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 60
0148533 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 84
0148534 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 90
0148535 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 100
0148536 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 112
0148537 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 120
0148538 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 180
0148539 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 10 MG 10MG TBL FLM 500
0148540 14/ 990/10-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 7
0165122 14/ 234/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 10
0165123 14/ 234/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 14
0165124 14/ 234/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 20
0165125 14/ 234/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 28
0165126 14/ 234/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 30
0165127 14/ 234/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 50
0165128 14/ 234/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 56
0165129 14/ 234/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 98
0165130 14/ 234/11-C     R03DC03 B
MONTELUKAST MYLAN 4 MG 4MG TBL MND 100
0165131 14/ 234/11-C     R03DC03 B

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11