Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SALBUTAMOL WZF POLFA 4MG TBL NOB 30
0091085 14/ 199/87-B/C salbutamol.pdf salbutamol.pdf R03CC02 R
SALBUTAMOL WZF POLFA 4MG TBL NOB 25
0192461 14/ 199/87-B/C salbutamol.pdf salbutamol.pdf R03CC02 R
SALBUTAMOL WZF POLFA 2MG TBL NOB 30
0091083 14/ 199/87-A/C salbutamol.pdf salbutamol.pdf R03CC02 R
VENTOLIN 0,4MG/ML SIR 150ML II
0231958 14/ 218/72-C ventolin.pdf ventolin.pdf R03CC02 R
VENTOLIN 0,4MG/ML SIR 150ML II
0213940 14/ 218/72-C     R03CC02 B
VENTOLIN 0,4MG/ML SIR 150ML I
0023291 14/ 218/72-C     R03CC02 B
VENTOLIN 0,4MG/ML SIR 150ML I
0231957 14/ 218/72-C     R03CC02 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09