Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RILTRAVA AEROSPHERE 5MCG/7,2MCG/160MCG INH SUS PSS 360(3X120)DÁV
0255418 EU/1/21/1604/002 riltravaae.pdf riltravaae.pdf R03AL11 R
RILTRAVA AEROSPHERE 5MCG/7,2MCG/160MCG INH SUS PSS 1X120DÁV
0255417 EU/1/21/1604/001 riltravaae.pdf riltravaae.pdf R03AL11 R
TRIXEO AEROSPHERE 5MCG/7,2MCG/160MCG INH SUS PSS 360(3X120)DÁV
0250254 EU/1/20/1498/003 trixeoaero.pdf trixeoaero.pdf R03AL11 R
TRIXEO AEROSPHERE 5MCG/7,2MCG/160MCG INH SUS PSS 1X120DÁV
0250253 EU/1/20/1498/002 trixeoaero.pdf trixeoaero.pdf R03AL11 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11