ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 96(4X24X1)+4INH
0194363 EU/1/13/862/005 ultibrobre.pdf ultibrobre.pdf R03AL04 R
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(25X6X1)+25INH
0194364 EU/1/13/862/006 ultibrobre.pdf ultibrobre.pdf R03AL04 R
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 30X1+INH
0194361 EU/1/13/862/003 ultibrobre.pdf ultibrobre.pdf R03AL04 R
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 12X1+INH
0194360 EU/1/13/862/002 ultibrobre.pdf ultibrobre.pdf R03AL04 R
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 6X1+INH
0194359 EU/1/13/862/001 ultibrobre.pdf ultibrobre.pdf R03AL04 R
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 90X1+INH
0194362 EU/1/13/862/004 ultibrobre.pdf ultibrobre.pdf R03AL04 R
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 10X1+INH
0209150 EU/1/13/862/007 ultibrobre.pdf ultibrobre.pdf R03AL04 R
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0209151 EU/1/13/862/008 ultibrobre.pdf ultibrobre.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 12X1+1INH
0185502 EU/1/14/917/002 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0185503 EU/1/14/917/003 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 90X1+1INH
0185504 EU/1/14/917/004 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 96(4X24X1)+4INH
0185505 EU/1/14/917/005 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(25X6X1)+25INH
0185506 EU/1/14/917/006 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0209137 EU/1/14/917/007 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0209138 EU/1/14/917/008 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
ULUNAR BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 6X1+1INH
0185501 EU/1/14/917/001 ulunarbree.pdf ulunarbree.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 150(25X6X1)+25INH
0194502 EU/1/13/863/006 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 12X1+INH
0194498 EU/1/13/863/002 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 30X1+INH
0194499 EU/1/13/863/003 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R
XOTERNA BREEZHALER 85MCG/43MCG INH PLV CPS DUR 90X1+INH
0194500 EU/1/13/863/004 xoternabre.pdf xoternabre.pdf R03AL04 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. březen 2023 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. březen 2023 v 00:09