Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249554 EU/1/20/1439/001 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249555 EU/1/20/1439/002 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 90(3X30X1)+3INH
0249556 EU/1/20/1439/003 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249565 EU/1/20/1439/012 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 90(3X30X1)+3INH
0249564 EU/1/20/1439/011 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249557 EU/1/20/1439/004 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249562 EU/1/20/1439/009 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249561 EU/1/20/1439/008 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 90(3X30X1)+3INH
0249560 EU/1/20/1439/007 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249559 EU/1/20/1439/006 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249558 EU/1/20/1439/005 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249563 EU/1/20/1439/010 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249541 EU/1/20/1441/009 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249540 EU/1/20/1441/008 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 90(3X30X1)+3INH
0249539 EU/1/20/1441/007 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249538 EU/1/20/1441/006 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249537 EU/1/20/1441/005 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249544 EU/1/20/1441/012 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 90(3X30X1)+3INH
0249535 EU/1/20/1441/003 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R
BEMRIST BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249534 EU/1/20/1441/002 bemristbre.pdf bemristbre.pdf R03AK14 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09