Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 73
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 6X60DÁV
0221905 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 4X60DÁV
0221904 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0221903 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0221902 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0221901 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 320MCG/9MCG INH PLV DOS 6X60DÁV
0245977 14/ 495/19-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 320MCG/9MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0245975 14/ 495/19-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 320MCG/9MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0245973 14/ 495/19-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 320MCG/9MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0245974 14/ 495/19-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 160MCG/4,5MCG INH PLV 3X120DÁV
0185497 EU/1/14/921/003 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 320MCG/9MCG INH PLV 3X60DÁV
0185500 EU/1/14/921/006 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 320MCG/9MCG INH PLV 2X60DÁV
0185499 EU/1/14/921/005 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 320MCG/9MCG INH PLV 1X60DÁV
0185498 EU/1/14/921/004 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 160MCG/4,5MCG INH PLV 2X120DÁV
0185496 EU/1/14/921/002 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BIRESP SPIROMAX 160MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV
0185495 EU/1/14/921/001 birespspir.pdf birespspir.pdf R03AK07 R
BUDESONIDE/FORMOTEROL TEVA PHARMA B.V. 160MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV
0238929 EU/1/19/1403/001 budesonide.pdf budesonide.pdf R03AK07 R
BUDESONIDE/FORMOTEROL TEVA PHARMA B.V. 160MCG/4,5MCG INH PLV 2X120DÁV
0238930 EU/1/19/1403/002 budesonide.pdf budesonide.pdf R03AK07 R
BUDESONIDE/FORMOTEROL TEVA PHARMA B.V. 160MCG/4,5MCG INH PLV 3X120DÁV
0238931 EU/1/19/1403/003 budesonide.pdf budesonide.pdf R03AK07 R
BUDESONIDE/FORMOTEROL TEVA PHARMA B.V. 320MCG/9MCG INH PLV 1X60DÁV
0238932 EU/1/19/1403/004 budesonide.pdf budesonide.pdf R03AK07 R
BUDESONIDE/FORMOTEROL TEVA PHARMA B.V. 320MCG/9MCG INH PLV 2X60DÁV
0238933 EU/1/19/1403/005 budesonide.pdf budesonide.pdf R03AK07 R

1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09