Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 162
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EVERIO AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0246444 14/ 426/18-C everioairm.pdf everioairm.pdf R03AK06 R
EVERIO AIRMASTER 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0246443 14/ 425/18-C everioairm.pdf everioairm.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/250MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0203821 14/ 220/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/250MCG/DÁV INH SUS PSS 3X120DÁV
0214815 14/ 220/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/250MCG/DÁV INH SUS PSS 10X120DÁV H
0214816 14/ 220/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/125MCG/DÁV INH SUS PSS 3X120DÁV
0214811 14/ 219/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/125MCG/DÁV INH SUS PSS 10X120DÁV H
0214813 14/ 219/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/125MCG/DÁV INH SUS PSS 1X120DÁV
0203820 14/ 219/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/250MCG/DÁV INH SUS PSS 2X120DÁV
0214814 14/ 220/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
FULLHALE 25MCG/125MCG/DÁV INH SUS PSS 2X120DÁV
0214812 14/ 219/14-C fullhale.pdf fullhale.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/500MCG/DÁV INH PLV 3X60DÁV II
0230695 14/ 151/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/250MCG/DÁV INH PLV 60DÁV I
0221894 14/ 150/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/250MCG/DÁV INH PLV 2X60DÁV I
0221895 14/ 150/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/250MCG/DÁV INH PLV 3X60DÁV I
0221896 14/ 150/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/500MCG/DÁV INH PLV 60DÁV I
0221897 14/ 151/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/500MCG/DÁV INH PLV 2X60DÁV I
0221898 14/ 151/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/500MCG/DÁV INH PLV 3X60DÁV I
0221899 14/ 151/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/250MCG/DÁV INH PLV 60DÁV II
0230690 14/ 150/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/250MCG/DÁV INH PLV 2X60DÁV II
0230691 14/ 150/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R
SALFLUMIX EASYHALER 50MCG/250MCG/DÁV INH PLV 3X60DÁV II
0230692 14/ 150/17-C salflumixe.pdf salflumixe.pdf R03AK06 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10