Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 162
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BRECUR AIRMASTER 50MCG/100MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0249019 14/ 424/18-C     R03AK06 B
BRECUR AIRMASTER 50MCG/100MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0249018 14/ 424/18-C     R03AK06 B
BRECUR AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0249014 14/ 426/18-C     R03AK06 B
BRECUR AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0249015 14/ 426/18-C     R03AK06 B
BRECUR AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0249016 14/ 426/18-C     R03AK06 B
BRECUR AIRMASTER 50MCG/100MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0249017 14/ 424/18-C     R03AK06 B
BROPAIR SPIROMAX 12,75MCG/100MCG INH PLV 1X60DÁV
0250539 EU/1/21/1534/001 bropairspi.pdf bropairspi.pdf R03AK06 R
BROPAIR SPIROMAX 12,75MCG/100MCG INH PLV 3(3X1)X60DÁV
0250540 EU/1/21/1534/002 bropairspi.pdf bropairspi.pdf R03AK06 R
BROPAIR SPIROMAX 12,75MCG/202MCG INH PLV 1X60DÁV
0250541 EU/1/21/1534/003 bropairspi.pdf bropairspi.pdf R03AK06 R
BROPAIR SPIROMAX 12,75MCG/202MCG INH PLV 3(3X1)X60DÁV
0250542 EU/1/21/1534/004 bropairspi.pdf bropairspi.pdf R03AK06 R
CAMPONA AIRMASTER 50MCG/250MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0249027 14/ 212/19-C     R03AK06 B
CAMPONA AIRMASTER 50MCG/250MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0249028 14/ 212/19-C     R03AK06 B
CAMPONA AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0249029 14/ 213/19-C     R03AK06 B
CAMPONA AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0249030 14/ 213/19-C     R03AK06 B
CAMPONA AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0249031 14/ 213/19-C     R03AK06 B
CAMPONA AIRMASTER 50MCG/250MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0249026 14/ 212/19-C     R03AK06 B
CAMPONA AIRMASTER 50MCG/100MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0249025 14/ 211/19-C     R03AK06 B
CAMPONA AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0239368 14/ 213/19-C     R03AK06 B
CAMPONA AIRMASTER 50MCG/100MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0249023 14/ 211/19-C     R03AK06 B
CAMPONA AIRMASTER 50MCG/100MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0249024 14/ 211/19-C     R03AK06 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10