Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 162
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ASTHMEX 50MCG/100MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0231452 14/ 278/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0231456 14/ 279/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/100MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0249382 14/ 211/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/100MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0249383 14/ 211/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/100MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0249384 14/ 211/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/250MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0249385 14/ 212/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/250MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0249386 14/ 212/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/100MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0249381 14/ 211/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0249388 14/ 212/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/500MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0249389 14/ 213/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/500MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0249390 14/ 213/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/500MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0249391 14/ 213/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0249392 14/ 213/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
AURASTH 50MCG/250MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0249387 14/ 212/19-C aurasth.pdf aurasth.pdf R03AK06 R
BRECUR AIRMASTER 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0236780 14/ 426/18-C     R03AK06 B
BRECUR AIRMASTER 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0236779 14/ 425/18-C     R03AK06 B
BRECUR AIRMASTER 50MCG/100MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0236778 14/ 424/18-C     R03AK06 B
BRECUR AIRMASTER 50MCG/250MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0249021 14/ 425/18-C     R03AK06 B
BRECUR AIRMASTER 50MCG/250MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0249022 14/ 425/18-C     R03AK06 B
BRECUR AIRMASTER 50MCG/250MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0249020 14/ 425/18-C     R03AK06 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10