Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 162
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 10(10X1)X120DÁV
0135216 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 1X120DÁV
0135217 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 2X120DÁV
0135218 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 3X120DÁV
0135219 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 4X120DÁV
0135220 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 5X120DÁV
0135221 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 6X120DÁV
0135222 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 10X120DÁV
0135223 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 3(3X1)X120DÁV
0135225 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 1X120DÁV
0135207 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/100MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0231455 14/ 278/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/500MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0231463 14/ 280/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/250MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0231457 14/ 279/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/250MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0231458 14/ 279/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/250MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0231459 14/ 279/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0231460 14/ 280/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/500MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0231461 14/ 280/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/500MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0231462 14/ 280/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/100MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0231454 14/ 278/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/100MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0231453 14/ 278/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 8. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10