Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
OSLIF BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+1INH)
0167256 EU/1/09/586/010 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+1INH)
0167255 EU/1/09/586/009 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+1INH)
0167254 EU/1/09/586/008 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30+1INH
0167253 EU/1/09/586/007 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 10+1INH
0167252 EU/1/09/586/006 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 10+1INH
0167247 EU/1/09/586/001 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30+1INH
0167248 EU/1/09/586/002 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+1INH)
0167249 EU/1/09/586/003 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+1INH)
0167250 EU/1/09/586/004 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R
OSLIF BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+1INH)
0167251 EU/1/09/586/005 oslifbreez.pdf oslifbreez.pdf R03AC18 R

‹‹ ‹ 1 2

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09