Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 30
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HIROBRIZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+1INH)
0167274 EU/1/09/594/008 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 10+1INH
0167267 EU/1/09/594/001 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+1INH)
0167269 EU/1/09/594/003 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+1INH)
0167270 EU/1/09/594/004 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+1INH)
0167276 EU/1/09/594/010 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+1INH)
0167275 EU/1/09/594/009 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30+1INH
0167268 EU/1/09/594/002 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30+1INH
0167273 EU/1/09/594/007 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 10+1INH
0167272 EU/1/09/594/006 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
HIROBRIZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+1INH)
0167271 EU/1/09/594/005 hirobrizbr.pdf hirobrizbr.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+INH)
0167264 EU/1/09/593/008 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+INH)
0167265 EU/1/09/593/009 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+INH)
0167266 EU/1/09/593/010 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 30+INH
0167263 EU/1/09/593/007 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30X(10+INH)
0167261 EU/1/09/593/005 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 300MCG INH PLV CPS DUR 10+INH
0167262 EU/1/09/593/006 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 3X(30+INH)
0167260 EU/1/09/593/004 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 2X(30+INH)
0167259 EU/1/09/593/003 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 30+INH
0167258 EU/1/09/593/002 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R
ONBREZ BREEZHALER 150MCG INH PLV CPS DUR 10+INH
0167257 EU/1/09/593/001 onbrezbree.pdf onbrezbree.pdf R03AC18 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11