ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1166
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIMENIUM 50MCG/250MCG INH PLV DOS 30+30DÁV
0200727 14/ 581/11-C dimenium.pdf dimenium.pdf R03AK06 R
DIMENIUM 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0200729 14/ 581/11-C dimenium.pdf dimenium.pdf R03AK06 R
DUAKLIR GENUAIR 340MCG/12MCG INH PLV 1X30DÁV
0209491 EU/1/14/964/003 duaklirgen.pdf duaklirgen.pdf R03AL05 R
DUAKLIR GENUAIR 340MCG/12MCG INH PLV 1X60DÁV
0210205 EU/1/14/964/001 duaklirgen.pdf duaklirgen.pdf R03AL05 R
DUAKLIR GENUAIR 340MCG/12MCG INH PLV 3X60DÁV
0210206 EU/1/14/964/002 duaklirgen.pdf duaklirgen.pdf R03AL05 R
DUORESP SPIROMAX 320MCG/9MCG INH PLV 3X60DÁV
0194936 EU/1/14/920/006 duorespspi.pdf duorespspi.pdf R03AK07 R
DUORESP SPIROMAX 320MCG/9MCG INH PLV 2X60DÁV
0194935 EU/1/14/920/005 duorespspi.pdf duorespspi.pdf R03AK07 R
DUORESP SPIROMAX 320MCG/9MCG INH PLV 1X60DÁV
0194934 EU/1/14/920/004 duorespspi.pdf duorespspi.pdf R03AK07 R
DUORESP SPIROMAX 160MCG/4,5MCG INH PLV 3X120DÁV
0194933 EU/1/14/920/003 duorespspi.pdf duorespspi.pdf R03AK07 R
DUORESP SPIROMAX 160MCG/4,5MCG INH PLV 2X120DÁV
0194932 EU/1/14/920/002 duorespspi.pdf duorespspi.pdf R03AK07 R
DUORESP SPIROMAX 160MCG/4,5MCG INH PLV 1X120DÁV
0194931 EU/1/14/920/001 duorespspi.pdf duorespspi.pdf R03AK07 R
ECOBEC 100MCG INH SOL PSS 200DÁV
0247198 14/ 090/01-C ecobec.pdf ecobec.pdf R03BA01 R
ECOBEC 250MCG INH SOL PSS 200DÁV
0247199 14/ 091/01-C ecobec.pdf ecobec.pdf R03BA01 R
ECOBEC 100MCG INH SOL PSS 200DÁV
0058792 14/ 090/01-C     R03BA01 B
ECOBEC 50MCG INH SOL PSS 200DÁV
0047374 14/ 014/03-C     R03BA01 B
ECOBEC 250MCG INH SOL PSS 200DÁV
0058793 14/ 091/01-C     R03BA01 B
ECOBEC 50MCG INH SOL PSS 200DÁV
0247197 14/ 014/03-C ecobec.pdf ecobec.pdf R03BA01 R
ECOSAL INHALER 100MCG/DÁV INH SUS PSS 200DÁV
0010142 14/ 439/00-C     R03AC02 B
ECOSAL INHALER 100MCG/DÁV INH SUS PSS 200DÁV
0253549 14/ 439/00-C ecosalinha.pdf ecosalinha.pdf R03AC02 R
EKLIRA GENUAIR 322MCG INH PLV 1X30DÁV
0185296 EU/1/12/778/001 ekliragenu.pdf ekliragenu.pdf R03BB05 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2022 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2022 v 01:09