Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 1230
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AFONILUM SR 125MG CPS PRO 100 I
0232842 14/ 468/95-A/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 250MG CPS PRO 100 II
0232597 14/ 468/95-B/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 250MG CPS PRO 20 I
0232844 14/ 468/95-B/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 250MG CPS PRO 50 I
0232845 14/ 468/95-B/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 250MG CPS PRO 100 I
0232846 14/ 468/95-B/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 125MG CPS PRO 20 I
0232843 14/ 468/95-A/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 125MG CPS PRO 50 I
0232841 14/ 468/95-A/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 125MG CPS PRO 50 II
0232592 14/ 468/95-A/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 100
0185729 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 50
0185728 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 250 MG 250MG CPS PRO 20
0185727 14/ 468/95-B/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 20
0185726 14/ 468/95-A/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 100
0185725 14/ 468/95-A/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 125 MG 125MG CPS PRO 50
0185724 14/ 468/95-A/C     R03DA04 B
AFONILUM SR 125MG CPS PRO 100 II
0232593 14/ 468/95-A/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 250MG CPS PRO 50 II
0232596 14/ 468/95-B/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 250MG CPS PRO 20 II
0232595 14/ 468/95-B/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AFONILUM SR 125MG CPS PRO 20 II
0232594 14/ 468/95-A/C afonilumsr.pdf afonilumsr.pdf R03DA04 R
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 6X60DÁV
0221905 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 160MCG/4,5MCG INH PLV DOS 4X60DÁV
0221904 14/ 152/17-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11