Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SANORIN 0,5MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML
0208646 69/ 581/69-A/C sanorin.pdf sanorin.pdf R01AA08 R
SANORIN 1MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML
0208647 69/ 581/69-B/C sanorin.pdf sanorin.pdf R01AA08 R
SANORIN 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML
0208648 69/ 464/00-C sanorin.pdf sanorin.pdf R01AA08 R
SANORIN 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML
0208649 69/ 465/00-C sanorin.pdf sanorin.pdf R01AA08 R
SANORIN EMULZE 1MG/ML NAS GTT EML 1X10ML
0208645 69/ 582/69-C sanorinemu.pdf sanorinemu.pdf R01AA08 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 22. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10