Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2872
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NEOSEPTOLETE COMBI EUKALYPTUS 3MG/1MG PAS 40
0247459 69/ 780/15-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI EUKALYPTUS 3MG/1MG PAS 24
0247457 69/ 780/15-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI EUKALYPTUS 3MG/1MG PAS 16
0247456 69/ 780/15-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE COMBI EUKALYPTUS 3MG/1MG PAS 8
0247455 69/ 780/15-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AX03 R
NEOSEPTOLETE TŘEŠEŇ 1,2MG PAS 18
0020023 69/ 316/06-C neoseptole.pdf neoseptole.pdf R02AA06 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 50
0247775 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 100
0247776 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 40
0247774 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 10
0247771 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 20
0247772 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NESTIBIL 20MG TBL NOB 30
0247773 24/ 100/20-C nestibil.pdf nestibil.pdf R06AX29 R
NOXAP 200PPM MOL/MOL GAS CRS 40L
0117695 89/ 227/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R
NOXAP 800PPM MOL/MOL GAS CRS 5L
0117698 89/ 228/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R
NOXAP 800PPM MOL/MOL GAS CRS 10L
0117699 89/ 228/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R
NOXAP 800PPM MOL/MOL GAS CRS 20L
0117700 89/ 228/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R
NOXAP 800PPM MOL/MOL GAS CRS 40L
0117703 89/ 228/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R
NOXAP 200PPM MOL/MOL GAS CRS 20L
0117692 89/ 227/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R
NOXAP 200PPM MOL/MOL GAS CRS 10L
0117691 89/ 227/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R
NOXAP 200PPM MOL/MOL GAS CRS 5L
0117690 89/ 227/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R
NOXAP 200PPM MOL/MOL GAS CRS 2L
0117689 89/ 227/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 110 120 130 140 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11