Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2872
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NEOCLARITYN 5MG TBL FLM 14
0026647 EU/1/00/161/007 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG TBL FLM 15
0026648 EU/1/00/161/008 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG TBL FLM 20
0026649 EU/1/00/161/009 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG TBL FLM 21
0026650 EU/1/00/161/010 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG TBL FLM 30
0026651 EU/1/00/161/011 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG TBL FLM 50
0026652 EU/1/00/161/012 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG TBL FLM 100
0026653 EU/1/00/161/013 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 100
0028885 EU/1/00/161/058 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 90
0028886 EU/1/00/161/057 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 60
0028887 EU/1/00/161/056 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 50
0028888 EU/1/00/161/055 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 30
0028889 EU/1/00/161/054 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 20
0028890 EU/1/00/161/053 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 18
0028891 EU/1/00/161/052 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 15
0028892 EU/1/00/161/051 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 12
0028893 EU/1/00/161/050 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 10
0028894 EU/1/00/161/049 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 6
0028895 EU/1/00/161/048 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 5MG POR TBL DIS 5
0028896 EU/1/00/161/047 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R
NEOCLARITYN 2,5MG POR TBL DIS 5
0028897 EU/1/00/161/035 neoclarity.pdf neoclarity.pdf R06AX27 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 110 120 130 140 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11