Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2824
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 3(3X1)X120DÁV
0135215 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 10(10X1)X120DÁV
0135216 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 1X120DÁV
0135217 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 2X120DÁV
0135218 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 3X120DÁV
0135219 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 4X120DÁV
0135220 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 5X120DÁV
0135221 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 6X120DÁV
0135222 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 10X120DÁV
0135223 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 2(2X1)X120DÁV
0135224 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 3(3X1)X120DÁV
0135225 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 10(10X1)X120DÁV
0135226 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 2X120DÁV
0135208 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 4X120DÁV
0135210 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AJAX CITRON 3 MG 3MG PAS 20
0215430 69/ 362/16-C     R02AX03 B
AJAX CITRON 3 MG 3MG PAS 24
0215431 69/ 362/16-C     R02AX03 B
AJAX CITRON 3 MG 3MG PAS 16
0215429 69/ 362/16-C     R02AX03 B
AJAX CITRON 3 MG 3MG PAS 12
0215428 69/ 362/16-C     R02AX03 B
AJAX CITRON 3 MG 3MG PAS 8
0215427 69/ 362/16-C     R02AX03 B
AJAX CITRON 3 MG 3MG PAS 24
0260333 69/ 362/16-C ajaxcitron.pdf ajaxcitron.pdf R02AX03 R

‹‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12