Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2771
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 90
0233220 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 100
0233221 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 28 I
0233222 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 30 I
0233223 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 56 I
0233224 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 60 I
0233225 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 84 I
0233226 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 90 I
0233227 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 100 I
0233228 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 112 I
0233229 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 120 I
0233230 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 180 I
0233231 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 500 I
0233232 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 10
0233233 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 14
0233234 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 20
0233235 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 28
0233236 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 30
0233237 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 50
0233238 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R
MONTELUKAST MYLAN 10MG TBL FLM 56
0233239 14/ 990/10-C montelukas.pdf montelukas.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 30 40 50 60 70 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 100 110 120 130 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11