Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2872
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AIRBUFO FORSPIRO 320MCG/9MCG INH PLV DOS 6X60DÁV
0245977 14/ 495/19-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 320MCG/9MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0245975 14/ 495/19-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 320MCG/9MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0245973 14/ 495/19-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRBUFO FORSPIRO 320MCG/9MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0245974 14/ 495/19-C airbufofor.pdf airbufofor.pdf R03AK07 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0205588 14/ 412/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/250MCG INH PLV DOS 6X60DÁV
0205587 14/ 411/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/500MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0205590 14/ 412/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/500MCG INH PLV DOS 4X60DÁV
0205591 14/ 412/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/500MCG INH PLV DOS 6X60DÁV
0205592 14/ 412/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/250MCG INH PLV DOS 4X60DÁV
0205586 14/ 411/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/250MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0205585 14/ 411/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/250MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0205584 14/ 411/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/500MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0205589 14/ 412/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN FORSPIRO 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0205583 14/ 411/14-C airflusanf.pdf airflusanf.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 10(10X1)X120DÁV
0135226 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/250MCG INH SUS PSS 2(2X1)X120DÁV
0135224 14/ 525/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 2X120DÁV
0135208 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 3X120DÁV
0135209 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 4X120DÁV
0135210 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R
AIRFLUSAN SPRAYHALER 25MCG/125MCG INH SUS PSS 5X120DÁV
0135211 14/ 524/16-C airflusans.pdf airflusans.pdf R03AK06 R

‹‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 21. září 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11