Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2831
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
MONKASTA 5MG TBL MND 200
0165626 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 49
0165603 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 50
0165604 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 56
0165605 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 84
0165606 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 90
0165607 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 98
0165608 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 100
0165609 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 140
0165610 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 4MG TBL MND 200
0165611 14/1024/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 7
0165612 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 10
0165613 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 14
0165614 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 20
0165615 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 28
0165616 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 30
0165617 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 49
0165618 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 50
0165619 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 56
0165620 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R
MONKASTA 5MG TBL MND 84
0165621 14/1025/10-C monkasta.pdf monkasta.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 90 100 110 120 130 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09