Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2824
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 20
0220273 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 30
0220274 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 50
0220275 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 60
0220276 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 90
0220277 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 100
0220285 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 10
0220279 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 20
0220280 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 30
0220281 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 50
0220282 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 60
0220283 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 90
0220284 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 100
0220278 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
LARYMED CITRON 3MG PAS 20
0242522 69/ 397/17-C larymedcit.pdf larymedcit.pdf R02AX03 R
LARYMED CITRON 3MG PAS 12
0224597 69/ 397/17-C larymedcit.pdf larymedcit.pdf R02AX03 R
LARYMED CITRON 3MG PAS 24
0224598 69/ 397/17-C larymedcit.pdf larymedcit.pdf R02AX03 R
LARYMED POMERANČ A MED 3MG PAS 24
0224600 69/ 398/17-C larymedpom.pdf larymedpom.pdf R02AX03 R
LARYMED POMERANČ A MED 3MG PAS 20
0242523 69/ 398/17-C larymedpom.pdf larymedpom.pdf R02AX03 R
LARYMED POMERANČ A MED 3MG PAS 12
0224599 69/ 398/17-C larymedpom.pdf larymedpom.pdf R02AX03 R
LAVENTAIR ELLIPTA 55MCG/22MCG INH PLV DOS 3X30DÁV
0210030 EU/1/14/899/003 laventaire.pdf laventaire.pdf R03AL03 R

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 80 90 100 110 120 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12