Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2831
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KALYDECO 75MG GRA SCC 56(4X14)
0209037 EU/1/12/782/004 kalydeco.pdf kalydeco.pdf R07AX02 R
KALYDECO 150MG TBL FLM 28
0238236 EU/1/12/782/005 kalydeco.pdf kalydeco.pdf R07AX02 R
KETOF 1MG/5ML SIR 200ML
0015605 14/ 616/99-C ketof.pdf ketof.pdf R06AX17 R
KETOF 1MG/5ML SIR 100ML
0015606 14/ 616/99-C ketof.pdf ketof.pdf R06AX17 R
KETOTIFEN AL 1MG CPS DUR 50
0066003 24/ 509/96-C ketotifena.pdf ketotifena.pdf R06AX17 R
KETOTIFEN AL 1MG CPS DUR 100
0066002 24/ 509/96-C ketotifena.pdf ketotifena.pdf R06AX17 R
KETOTIFEN AL 1MG CPS DUR 20
0066004 24/ 509/96-C ketotifena.pdf ketotifena.pdf R06AX17 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 10
0220272 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 20
0220273 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 30
0220274 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 50
0220275 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 60
0220276 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 15MG TBL NOB 90
0220277 36/ 938/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 100
0220285 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 10
0220279 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 20
0220280 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 30
0220281 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 50
0220282 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 60
0220283 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R
KODEIN XANTIS 30MG TBL NOB 90
0220284 36/ 939/16-C kodeinxant.pdf kodeinxant.pdf R05DA04 R

‹‹ ‹ 20 30 40 50 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 80 90 100 110 120 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09