Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2771
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
JOVESTO 0,5MG/ML POR SOL 150ML II
0225641 24/ 411/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 30X1 I
0178677 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 50X1 I
0178678 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 60X1 I
0178679 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 90X1 I
0178680 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 10 I
0178681 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 30 I
0178682 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 50 I
0178683 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 60 I
0178684 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 0,5MG/ML POR SOL 60ML I
0178685 24/ 411/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 0,5MG/ML POR SOL 120ML I
0178686 24/ 411/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 0,5MG/ML POR SOL 150ML I
0178687 24/ 411/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 10X1 II
0192708 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 30X1 II
0192709 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 50X1 II
0192710 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 60X1 II
0192711 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 90X1 II
0192712 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 10 II
0192713 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 30 II
0192714 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R
JOVESTO 5MG TBL FLM 50 II
0192715 24/ 410/12-C jovesto.pdf jovesto.pdf R06AX27 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 80 90 100 110 120 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11