Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2872
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AERIUS 5MG TBL FLM 21
0026328 EU/1/00/160/010 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 30
0026329 EU/1/00/160/011 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 50
0026330 EU/1/00/160/012 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 100
0026331 EU/1/00/160/013 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 0,5MG/ML POR SOL 120ML+LŽ
0254863 EU/1/00/160/065
/PD/005/21
aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 0,5MG/ML POR SOL 120ML+LŽ
0185330 EU/1/00/160/065
/PD/001/12
aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 0,5MG/ML POR SOL 60ML+LŽ
0185331 EU/1/00/160/063
/PD/001/12
aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 20
0028817 EU/1/00/160/055 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 18
0028818 EU/1/00/160/054 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 15
0028819 EU/1/00/160/053 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 12
0028820 EU/1/00/160/052 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 10
0028821 EU/1/00/160/051 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 6
0028822 EU/1/00/160/050 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 5
0028823 EU/1/00/160/049 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 2,5MG POR TBL DIS 5
0028824 EU/1/00/160/037 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 2,5MG POR TBL DIS 6
0028825 EU/1/00/160/038 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 2,5MG POR TBL DIS 10
0028826 EU/1/00/160/039 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 2,5MG POR TBL DIS 12
0028827 EU/1/00/160/040 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 2,5MG POR TBL DIS 15
0028828 EU/1/00/160/041 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 2,5MG POR TBL DIS 18
0028829 EU/1/00/160/042 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11