Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2826
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 5 I
0178653 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 7 I
0178654 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 10 I
0178655 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 14 I
0178656 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 15 I
0178657 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 20 I
0178658 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 21 I
0178659 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 30 I
0178660 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 50 I
0178661 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 90 I
0178662 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 100 I
0178663 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 2 II
0192396 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 3 II
0192397 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 5 II
0192398 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 7 II
0192399 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 10 II
0192400 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 14 II
0192401 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 15 II
0192402 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 20 II
0192403 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN +PHARMA 5MG TBL FLM 21 II
0192404 24/ 331/12-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 30. listopad 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12