Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2840
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 90
0207885 24/ 744/16-C     R06AX27 B
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 100
0207886 24/ 744/16-C     R06AX27 B
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 250
0207887 24/ 744/16-C     R06AX27 B
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 60
0207888 24/ 744/16-C     R06AX27 B
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 90
0244776 24/ 744/16-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 100
0244777 24/ 744/16-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 250
0244778 24/ 744/16-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 60
0244779 24/ 744/16-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 50
0207884 24/ 744/16-C     R06AX27 B
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 28
0207882 24/ 744/16-C     R06AX27 B
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 30
0207883 24/ 744/16-C     R06AX27 B
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 20
0207881 24/ 744/16-C     R06AX27 B
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 50
0244775 24/ 744/16-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 30
0244774 24/ 744/16-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 28
0244773 24/ 744/16-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN AUROVITAS 5MG TBL FLM 20
0244772 24/ 744/16-C desloratad.pdf desloratad.pdf R06AX27 R
DESLORATADIN KRKA 5MG TBL FLM 90
0203859 24/ 213/14-C     R06AX27 B
DESLORATADIN KRKA 5MG TBL FLM 100
0203860 24/ 213/14-C     R06AX27 B
DESLORATADIN KRKA 5MG TBL FLM 7
0203861 24/ 213/14-C     R06AX27 B
DESLORATADIN KRKA 5MG TBL FLM 10
0203856 24/ 213/14-C     R06AX27 B

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09