Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2771
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL MRL 4
0029048 EU/1/07/399/002 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL MRL 2
0029047 EU/1/07/399/001 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL MRL 14
0029051 EU/1/07/399/005 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL MRL 10
0029050 EU/1/07/399/004 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R
AERINAZE 2,5MG/120MG TBL MRL 20
0029052 EU/1/07/399/006 aerinaze.pdf aerinaze.pdf R01BA52 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 100
0028813 EU/1/00/160/060 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 60
0028814 EU/1/00/160/058 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 50
0028815 EU/1/00/160/057 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 30
0028816 EU/1/00/160/056 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG POR TBL DIS 20
0028817 EU/1/00/160/055 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 90
0027899 EU/1/00/160/036 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 1
0026319 EU/1/00/160/001 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 2
0026320 EU/1/00/160/002 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 3
0026321 EU/1/00/160/003 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 5
0026322 EU/1/00/160/004 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 7
0026323 EU/1/00/160/005 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 10
0026324 EU/1/00/160/006 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 14
0026325 EU/1/00/160/007 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 15
0026326 EU/1/00/160/008 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R
AERIUS 5MG TBL FLM 20
0026327 EU/1/00/160/009 aerius.pdf aerius.pdf R06AX27 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11