Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2872
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CEZERA 5MG TBL FLM 100 I
0124347 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 50 II
0137175 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 60 II
0137176 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 90 II
0137177 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 98 II
0137178 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 100 II
0137179 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 98 I
0137180 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 7 II
0137169 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 10 II
0137170 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 14 II
0137171 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 20 II
0137172 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 28 II
0137173 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CEZERA 5MG TBL FLM 10 I
0124339 24/ 247/08-C cezera.pdf cezera.pdf R06AE09 R
CINQAERO 10MG/ML INF CNC SOL 2X2,5ML
0222678 EU/1/16/1125/004 cinqaero.pdf cinqaero.pdf R03DX08 R
CINQAERO 10MG/ML INF CNC SOL 1X10ML
0209485 EU/1/16/1125/001 cinqaero.pdf cinqaero.pdf R03DX08 R
CINQAERO 10MG/ML INF CNC SOL 1X2,5ML
0222172 EU/1/16/1125/002 cinqaero.pdf cinqaero.pdf R03DX08 R
CINQAERO 10MG/ML INF CNC SOL 2X10ML
0222679 EU/1/16/1125/003 cinqaero.pdf cinqaero.pdf R03DX08 R
CLARINASE REPETABS 5MG/120MG TBL PRO 14
0216104 24/ 117/95-C clarinaser.pdf clarinaser.pdf R01BA52 R
CLARINASE REPETABS 5MG/120MG TBL PRO 20
0216105 24/ 117/95-C clarinaser.pdf clarinaser.pdf R01BA52 R
CLARINASE REPETABS 5MG/120MG TBL PRO 28
0216106 24/ 117/95-C clarinaser.pdf clarinaser.pdf R01BA52 R

‹‹ ‹ 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 50 60 70 80 90 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11