Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2840
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CASTISPIR 4MG TBL MND 90 I
0144698 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 98 I
0144699 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 100 I
0144700 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 140 I
0144701 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 4MG TBL MND 200 I
0144702 14/ 514/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 7 I
0144703 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 10 I
0144704 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 14 I
0144705 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 15 I
0144706 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 20 I
0144707 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 28 I
0144708 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 30 I
0144709 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 49 I
0144710 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 50 I
0144711 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 56 I
0144712 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 60 I
0144713 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 84 I
0144714 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 90 I
0144715 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 98 I
0144716 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R
CASTISPIR 5MG TBL MND 100 I
0144717 14/ 515/10-C castispir.pdf castispir.pdf R03DC03 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 70 80 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09