Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2824
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ASTHMEX 50MCG/100MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0231454 14/ 278/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0231456 14/ 279/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/100MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0231452 14/ 278/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249554 EU/1/20/1439/001 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249555 EU/1/20/1439/002 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 90(3X30X1)+3INH
0249556 EU/1/20/1439/003 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249565 EU/1/20/1439/012 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 90(3X30X1)+3INH
0249564 EU/1/20/1439/011 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/62,5MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249557 EU/1/20/1439/004 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249562 EU/1/20/1439/009 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249561 EU/1/20/1439/008 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 90(3X30X1)+3INH
0249560 EU/1/20/1439/007 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249559 EU/1/20/1439/006 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/127,5MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249558 EU/1/20/1439/005 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATECTURA BREEZHALER 125MCG/260MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249563 EU/1/20/1439/010 atecturabr.pdf atecturabr.pdf R03AK14 R
ATIMOS 12MCG/DÁV INH SOL PSS 50DÁV
0184321 14/ 216/05-C atimos.pdf atimos.pdf R03AC13 R
ATIMOS 12MCG/DÁV INH SOL PSS 120DÁV
0184320 14/ 216/05-C atimos.pdf atimos.pdf R03AC13 R
ATIMOS 12MCG/DÁV INH SOL PSS 100DÁV
0184319 14/ 216/05-C atimos.pdf atimos.pdf R03AC13 R
ATROVENT 0,25MG/ML SOL NEB 20ML
0092351 14/ 821/95-C atrovent.pdf atrovent.pdf R03BB01 R
ATROVENT N 0,02MG/DÁV INH SOL PSS 200DÁV
0032992 14/ 064/03-C atroventn.pdf atroventn.pdf R03BB01 R

‹‹ ‹ 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 40 50 60 70 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12