Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2824
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ASMANEX 400MCG INH PLV 30DÁV II
0254815 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 60DÁV II
0254816 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 14DÁV II
0254817 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 30DÁV I
0254818 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 60DÁV I
0254819 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 400MCG INH PLV 14DÁV I
0254820 14/ 531/00-C asmanex.pdf asmanex.pdf R03BA07 R
ASMANEX 200MCG INH PLV 30DÁV II
0232288 14/ 530/00-C     R03BA07 B
ASMANEX 200MCG INH PLV 60DÁV II
0232289 14/ 530/00-C     R03BA07 B
ASMANEX 400MCG INH PLV 30DÁV II
0232290 14/ 531/00-C     R03BA07 B
ASMANEX 400MCG INH PLV 60DÁV II
0232291 14/ 531/00-C     R03BA07 B
ASMANEX 200MCG INH PLV 60DÁV I
0192209 14/ 530/00-C     R03BA07 B
ASTHMEX 50MCG/500MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0231463 14/ 280/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/500MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0231462 14/ 280/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/500MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0231461 14/ 280/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV
0231460 14/ 280/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/250MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0231459 14/ 279/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/250MCG INH PLV DOS 3X60DÁV
0231458 14/ 279/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/250MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0231457 14/ 279/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/100MCG INH PLV DOS 2X60DÁV
0231453 14/ 278/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R
ASTHMEX 50MCG/100MCG INH PLV DOS 10X60DÁV
0231455 14/ 278/18-C asthmex.pdf asthmex.pdf R03AK06 R

‹‹ ‹ 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 40 50 60 70 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 23. listopad 2021 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12