Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2831
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 120
0201930 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 28
0201933 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 30
0201934 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 40
0201937 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 50
0201938 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 56
0201941 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 60
0201942 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 70
0201945 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 90
0201946 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 100
0201949 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 30X1
0201950 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 21
0201925 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 20
0201924 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 15
0201923 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 14
0201922 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 10
0201921 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANALERGIN NEO 5MG TBL FLM 7
0201920 24/ 506/09-C analerginn.pdf analerginn.pdf R06AE09 R
ANORO ELLIPTA 55MCG/22MCG INH PLV DOS 3X30DÁV
0210033 EU/1/14/898/003 anoroellip.pdf anoroellip.pdf R03AL03 R
ANORO ELLIPTA 55MCG/22MCG INH PLV DOS 1X30DÁV
0210032 EU/1/14/898/002 anoroellip.pdf anoroellip.pdf R03AL03 R
ANORO ELLIPTA 55MCG/22MCG INH PLV DOS 1X7DÁV
0210031 EU/1/14/898/001 anoroellip.pdf anoroellip.pdf R03AL03 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 40 50 60 70 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09