Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2826
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMBROSAN 30MG TBL NOB 30
0202899 52/ 788/92-C ambrosan.pdf ambrosan.pdf R05CB06 R
AMBROSPRAY 50MG/ML ORM SPR SOL 25ML
0246519 52/ 130/04-C ambrospray.pdf ambrospray.pdf R05CB06 R
AMBROSPRAY 50MG/ML ORM SPR SOL 13ML
0246520 52/ 130/04-C ambrospray.pdf ambrospray.pdf R05CB06 R
AMBROSPRAY 5% 50MG/G ORM SPR SOL 13ML
0169041 52/ 130/04-C     R05CB06 B
AMBROSPRAY 5% 50MG/G ORM SPR SOL 25ML
0146920 52/ 130/04-C     R05CB06 B
AMBROXOL AL 30MG TBL NOB 20
0258332 52/ 581/94-C ambroxolal.pdf ambroxolal.pdf R05CB06 R
AMBROXOL AL 7,5MG/ML POR GTT SOL 50ML
0253290 52/ 225/98-C ambroxolal.pdf ambroxolal.pdf R05CB06 R
AMBROXOL AL 7,5MG/ML POR GTT SOL 100ML
0253291 52/ 225/98-C ambroxolal.pdf ambroxolal.pdf R05CB06 R
AMBROXOL AL 30MG TBL NOB 50
0043951 52/ 581/94-C     R05CB06 B
AMBROXOL AL 7,5MG/ML POR GTT SOL 100ML
0058374 52/ 225/98-C     R05CB06 B
AMBROXOL AL 30MG TBL NOB 20
0043950 52/ 581/94-C     R05CB06 B
AMBROXOL AL 30MG TBL NOB 100
0043952 52/ 581/94-C     R05CB06 B
AMBROXOL AL 30MG TBL NOB 100
0258331 52/ 581/94-C ambroxolal.pdf ambroxolal.pdf R05CB06 R
AMBROXOL AL 30MG TBL NOB 50
0258330 52/ 581/94-C ambroxolal.pdf ambroxolal.pdf R05CB06 R
AMBROXOL AL 7,5MG/ML POR GTT SOL 50ML
0058373 52/ 225/98-C     R05CB06 B
AMBROXOL AL RETARD 75MG CPS PRO 20
0253292 52/ 266/95-C ambroxolal.pdf ambroxolal.pdf R05CB06 R
AMBROXOL AL RETARD 75MG CPS PRO 100
0253294 52/ 266/95-C ambroxolal.pdf ambroxolal.pdf R05CB06 R
AMBROXOL AL RETARD 75MG CPS PRO 20
0043947 52/ 266/95-C     R05CB06 B
AMBROXOL AL RETARD 75MG CPS PRO 50
0043948 52/ 266/95-C     R05CB06 B
AMBROXOL AL RETARD 75MG CPS PRO 100
0043949 52/ 266/95-C     R05CB06 B

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 30. listopad 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12