Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2826
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZYRTEC 10MG TBL FLM 100
0184494 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 10X10
0184495 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG/ML POR GTT SOL 10ML
0184496 24/1030/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG/ML POR GTT SOL 15ML
0184497 24/1030/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG/ML POR GTT SOL 20ML
0221135 24/1030/92-S/C/PI/034/19 zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 7
0155684 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R

‹‹ ‹ 90 100 110 120 130 137 138 139 140 141 142

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 30. listopad 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. říjen 2021 v 01:12