Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2771
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZODAC 10MG/ML POR GTT SOL 1X20ML I
0058834 24/ 154/01-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R
ZODAC 10MG TBL FLM 30
0066030 24/ 648/99-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R
ZODAC 10MG TBL FLM 5
0005441 24/ 648/99-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R
ZODAC 10MG TBL FLM 7
0005476 24/ 648/99-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R
ZODAC 10MG TBL FLM 60
0005496 24/ 648/99-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R
ZODAC 10MG TBL FLM 100
0005499 24/ 648/99-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R
ZODAC 10MG/ML POR GTT SOL 1X20ML II
0208920 24/ 154/01-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R
ZODAC 10MG/ML POR GTT SOL 1X20ML III
0224872 24/ 154/01-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 20
0155683 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG/ML POR GTT SOL 20ML
0221185 24/1030/92-S/C/PI/016/20 zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 50
0155685 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 90
0155686 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 30
0155687 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 10
0155688 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG/ML POR GTT SOL 20ML
0155689 24/1030/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG/ML POR GTT SOL 20ML
0132865 24/1030/92-S/C/PI/001/15 zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 1
0184485 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 4
0184486 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 5
0184487 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R
ZYRTEC 10MG TBL FLM 14
0184488 24/ 024/92-S/C zyrtec.pdf zyrtec.pdf R06AE07 R

‹‹ ‹ 90 100 110 120 130 133 134 135 136 137 138 139 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11