Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2771
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZENARO 5MG TBL FLM 90 IV
0216532 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 14 IV
0216533 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 21 IV
0216534 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 30 IV
0216535 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 7 IV
0216528 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 20 IV
0216529 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 14 I
0201682 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 21 I
0201683 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 30 I
0201684 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 14 II
0201685 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 21 II
0201686 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZENARO 5MG TBL FLM 30 II
0201687 24/ 690/09-C zenaro.pdf zenaro.pdf R06AE09 R
ZIMBUS BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 10X1+1INH
0249771 EU/1/20/1440/001 zimbusbree.pdf zimbusbree.pdf R03AL12 R
ZIMBUS BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH
0249772 EU/1/20/1440/002 zimbusbree.pdf zimbusbree.pdf R03AL12 R
ZIMBUS BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 90X1+1INH
0249774 EU/1/20/1440/004 zimbusbree.pdf zimbusbree.pdf R03AL12 R
ZIMBUS BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 150(15X10X1)+15INH
0249775 EU/1/20/1440/005 zimbusbree.pdf zimbusbree.pdf R03AL12 R
ZIMBUS BREEZHALER 114MCG/46MCG/136MCG INH PLV CPS DUR 30X1+1INH+1SENZOR
0249773 EU/1/20/1440/003 zimbusbree.pdf zimbusbree.pdf R03AL12 R
ZODAC 10MG TBL FLM 40
0243466 24/ 648/99-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R
ZODAC 10MG TBL FLM 10
0066029 24/ 648/99-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R
ZODAC 10MG TBL FLM 90
0099600 24/ 648/99-C zodac.pdf zodac.pdf R06AE07 R

‹‹ ‹ 90 100 110 120 130 132 133 134 135 136 137 138 139 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11