Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2872
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TEMYBRIC ELLIPTA 92MCG/55MCG/22MCG INH PLV DOS 3X30DÁV
0238624 EU/1/19/1378/003 temybricel.pdf temybricel.pdf R03AL08 R
TEMYBRIC ELLIPTA 92MCG/55MCG/22MCG INH PLV DOS 1X30DÁV
0238623 EU/1/19/1378/002 temybricel.pdf temybricel.pdf R03AL08 R
TEMYBRIC ELLIPTA 92MCG/55MCG/22MCG INH PLV DOS 1X14DÁV
0238622 EU/1/19/1378/001 temybricel.pdf temybricel.pdf R03AL08 R
THEOPLUS 100 100MG TBL PRO 30
0061237 14/ 900/92-A/C theoplus10.pdf theoplus10.pdf R03DA04 R
THEOPLUS 100 100MG TBL PRO 100
0048233 14/ 900/92-A/C theoplus10.pdf theoplus10.pdf R03DA04 R
THEOPLUS 300 300MG TBL PRO 30
0061238 14/ 900/92-B/C theoplus30.pdf theoplus30.pdf R03DA04 R
THEOPLUS 300 300MG TBL PRO 100
0048234 14/ 900/92-B/C theoplus30.pdf theoplus30.pdf R03DA04 R
TINKAIR 50MCG NAS SPR SUS 200DÁV
0244748 69/ 424/07-C tinkair.pdf tinkair.pdf R01AD05 R
TINKAIR 100MCG NAS SPR SUS 200DÁV
0244749 69/ 425/07-C tinkair.pdf tinkair.pdf R01AD05 R
TINKAIR 100 MCG 100MCG/DÁV NAS SPR SUS 200DÁV
0015128 69/ 425/07-C     R01AD05 B
TINKAIR 50 MCG 50MCG/DÁV NAS SPR SUS 200DÁV
0015124 69/ 424/07-C     R01AD05 B
TIOTROPIUM MYLAN 18MCG INH PLV CPS DUR 30
0254628 14/ 154/17-C tiotropium.pdf tiotropium.pdf R03BB04 R
TIOTROPIUM MYLAN 18MCG INH PLV CPS DUR 90
0221908 14/ 154/17-C     R03BB04 B
TIOTROPIUM MYLAN 18MCG INH PLV CPS DUR 60
0254629 14/ 154/17-C tiotropium.pdf tiotropium.pdf R03BB04 R
TIOTROPIUM MYLAN 18MCG INH PLV CPS DUR 90
0254630 14/ 154/17-C tiotropium.pdf tiotropium.pdf R03BB04 R
TIOTROPIUM MYLAN 18MCG INH PLV CPS DUR 60
0221907 14/ 154/17-C     R03BB04 B
TIOTROPIUM MYLAN 18MCG INH PLV CPS DUR 30
0221906 14/ 154/17-C     R03BB04 B
TORECAN 6,5MG TBL OBD 50
0009844 20/ 255/75-C torecan.pdf torecan.pdf R06AD03 R
TORECAN 6,5MG/ML INJ SOL 50X1ML
0047264 20/ 256/75-C torecan.pdf torecan.pdf R06AD03 R
TORECAN 6,5MG/ML INJ SOL 5X1ML
0091836 20/ 256/75-C torecan.pdf torecan.pdf R06AD03 R

‹‹ ‹ 80 90 100 110 120 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 140 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11