Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2872
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
NOXAP 800PPM MOL/MOL GAS CRS 2L
0117697 89/ 228/10-C noxap.pdf noxap.pdf R07AX01 R
NUCALA 100MG INJ PLV SOL 1
0209057 EU/1/15/1043/001 nucala.pdf nucala.pdf R03DX09 R
NUCALA 100MG INJ PLV SOL 3
0209058 EU/1/15/1043/002 nucala.pdf nucala.pdf R03DX09 R
NUCALA 100MG INJ SOL 1X1ML
0238560 EU/1/15/1043/003 nucala.pdf nucala.pdf R03DX09 R
NUCALA 100MG INJ SOL 3(3X1)X1ML
0238561 EU/1/15/1043/004 nucala.pdf nucala.pdf R03DX09 R
NUCALA 100MG INJ SOL 3(3X1)X1ML
0238563 EU/1/15/1043/006 nucala.pdf nucala.pdf R03DX09 R
NUCALA 100MG INJ SOL 1X1ML
0238562 EU/1/15/1043/005 nucala.pdf nucala.pdf R03DX09 R
OCTENIDINE KLOSTERFRAU 2,6MG PAS 16
0248380 69/ 076/20-C octenidine.pdf octenidine.pdf R02AA21 R
OCTENIDINE KLOSTERFRAU 2,6MG PAS 12
0248379 69/ 076/20-C octenidine.pdf octenidine.pdf R02AA21 R
OCTENIDINE KLOSTERFRAU 2,6MG PAS 20
0248381 69/ 076/20-C octenidine.pdf octenidine.pdf R02AA21 R
OCTENIDINE KLOSTERFRAU 2,6MG PAS 24
0248382 69/ 076/20-C octenidine.pdf octenidine.pdf R02AA21 R
OLYNTH 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
0239776 69/1030/93-A/C olynth.pdf olynth.pdf R01AA07 R
OLYNTH 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML II
0239777 69/1030/93-A/C olynth.pdf olynth.pdf R01AA07 R
OLYNTH 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
0239773 69/1030/93-B/C olynth.pdf olynth.pdf R01AA07 R
OLYNTH 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML II
0239774 69/1030/93-B/C olynth.pdf olynth.pdf R01AA07 R
OLYNTH 0,05% 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
0017172 69/1030/93-B/C     R01AA07 B
OLYNTH 0,05% 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML II
0239772 69/1030/93-B/C     R01AA07 B
OLYNTH 0,1% 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML I
0017173 69/1030/93-A/C     R01AA07 B
OLYNTH 0,1% 1MG/ML NAS SPR SOL 1X10ML II
0239775 69/1030/93-A/C     R01AA07 B
OLYNTH HA 0,5MG/ML NAS SPR SOL 10ML
0242207 69/ 448/06-C olynthha.pdf olynthha.pdf R01AA07 R

‹‹ ‹ 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 110 120 130 140 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11