Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2872
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALERGIMED 5MG TBL FLM 112
0225079 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 100
0225078 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 98
0225077 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 90
0225076 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 80
0225075 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 70
0225074 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 60
0225073 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 56
0225072 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 50
0225071 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 100
0232878 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R
ALERGIMED 5MG TBL FLM 112
0232879 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R
ALERGIMED 5MG TBL FLM 120
0232880 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R
ALERGIMED 5MG TBL FLM 1
0225058 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 2
0225059 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 4
0225060 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 5
0225061 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 7
0225062 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 10
0225063 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 14
0225064 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 15
0225065 24/ 156/15-C     R06AE09 B

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 14. září 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2021 v 01:11