Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2840
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ALERGIMED 5MG TBL FLM 10
0225063 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 7
0225062 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 5
0225061 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 4
0225060 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 2
0225059 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 1
0225058 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 120
0225080 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 112
0225079 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 20
0225066 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 21
0225067 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 28
0225068 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 30
0225069 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 40
0225070 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 50
0225071 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 56
0225072 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 60
0225073 24/ 156/15-C     R06AE09 B
ALERGIMED 5MG TBL FLM 1
0232858 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R
ALERGIMED 5MG TBL FLM 2
0232859 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R
ALERGIMED 5MG TBL FLM 4
0232860 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R
ALERGIMED 5MG TBL FLM 5
0232861 24/ 156/15-C alergimed.pdf alergimed.pdf R06AE09 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40 50 60 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09